AIChat - Chính sách bảo mật

AIChat sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến và mã hóa đầu cuối để cung cấp dịch vụ nhắn tin và gọi Internet cho người dùng. Các cuộc gọi và tin nhắn của bạn luôn được mã hóa, do đó không bao giờ có thể được chia sẻ hoặc xem bởi bất kỳ ai trừ chính bạn và người nhận.

Thông tin bạn cung cấp: Thông tin tài khoản bạn đăng ký số điện thoại khi tạo tài khoản trên AIChat. Số điện thoại được sử dụng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và những người dùng AIChat khác. Bạn có thể tùy ý thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như tên và ảnh đại diện. Thông tin này được mã hóa đầu cuối.

Tin nhắn: AIChat không thể giải mã hoặc truy cập nội dung tin nhắn hoặc cuộc gọi của bạn. Lịch sử tin nhắn của bạn được lưu trữ trên các thiết bị của riêng bạn.

Thông tin kỹ thuật bổ sung được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, bao gồm mã thông báo xác thực được tạo ngẫu nhiên, khóa, mã thông báo đẩy và các tài liệu khác cần thiết để thiết lập cuộc gọi và truyền tin nhắn. AIChat giới hạn thông tin kỹ thuật bổ sung này ở mức tối thiểu cần thiết để vận hành Dịch vụ.

Liên lạc: AIChat có thể phát hiện thấy người trong danh sách liên lạc của bạn là người dùng của AIChat. Thông tin từ danh bạ trên thiết bị của bạn có thể được băm mật mã và truyền đến máy chủ để xác định danh bạ nào được đăng ký.

Hỗ trợ người dùng: Nếu bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người dùng của AIChat, mọi dữ liệu cá nhân bạn được chia sẻ với chúng tôi chỉ được lưu giữ cho mục đích nghiên cứu vấn đề và liên hệ với bạn để giải quyết trường hợp của bạn.

Quản lý thông tin của bạn: Bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của mình trong Cài đặt ứng dụng AIChat. Ví dụ: bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình trong mục Cài đặt ứng dụng.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ các bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba để cung cấp một số Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi gửi mã xác minh đến số điện thoại của bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp này bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của họ để bảo vệ thông tin đó. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ bên thứ ba khác như YouTube, Spotify, Giphy, v.v. liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, Điều khoản và Chính sách bảo mật của họ sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

AIChat có thể chia sẻ thông tin của bạn trong một số trường hợp khác:

  • Để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi hành.
  • Để thực thi các Điều khoản hiện hành, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng.
  • Để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật
  • Để bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của AIChat, người dùng
Cập nhật

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận rằng bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được cập nhật. Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật AIChat này được cập nhật và có giá trị từ ngày 19 tháng 06 năm 2023.

181 phố Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội